Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 138/QĐ-UBND   Ngày ky´: 08/02/2023  
  Trích yếu: V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 02/02/2023  
Tệp đính kèm:
DT1513-1675742242766-31950529_nguyendinhtuan-07-02-2023_14h35p50.doc
DT1513-1675742242766-31950529_nguyendinhtuan-07-02-2023_14h35p50(08.02.2023_07h18p20)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc