Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 48/TB-UBND   Ngày ky´: 06/04/2021  
  Trích yếu: Về việc treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng tỉnh Ninh Thuận (16/4/1975-16/4/2021)  
Tệp đính kèm:
Thong-bao-treo-co-16-4.doc
Thong-bao-treo-co-16-4(06.04.2021_10h07p06)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến