Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2711/UBND-VXNV   Ngày ky´: 22/06/2022  
  Trích yếu: V/v hoàn thiện hồ sơ Quy chuẩnkỹ thuật địa phương về chất lượngnước sạch sử dụng cho mục đíchsinh hoạt tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
DT9420-1655802061093-59314802_nguyendinhtuan-21-06-2022_22h44p51.doc
DT9420-1655802061093-59314802_nguyendinhtuan-21-06-2022_22h44p51_converted(22.06.2022_14h30p12)_signed.pdf
DT5766-1650420211068-47622906(20.04.2022_23h01p34)_signed.pdf
CV-2022-BYT-UBND Ninh Thuận-nước sạch.pdf
Vụ PC-CV GOP Y QUY CHUAN NUOC SACH DIA PHUONG.signed.pdf
Công văn 171 SKNN&MT_1.PDF
CV 357_Cục QL MYTY.pdf
3230.signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc