Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1719/BĐHCĐS-KTTH   Ngày ky´: 30/04/2023  
  Trích yếu: V/v hoàn thiện dự thảo báo cáo của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số về kết quả thực hiện chuyển đổi số quý I năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT6456-1682496740317-27015882.docx
DT6456-1682560327721-49725865_nguyenthithanhbinh-27-04-2023_10h15p10.docx
DT6456-1682560327721-49725865_nguyenthithanhbinh-27-04-2023_10h15p10_converted(30.04.2023_20h49p27)_signed.pdf
Người cập nhật: Hồ Như Vương