Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4661/UBND-KTTH   Ngày ky´: 27/10/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 29/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT16746-1666755757121-55286691.pdf
DT16746-1666755925835-82093750.docx
DT16746-1666755925835-82093750_converted(27.10.2022_13h24p51)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Trọng Lĩnh