Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2657/UBND-KTTH   Ngày ky´: 03/07/2023  
  Trích yếu: V/v đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã  
Tệp đính kèm:
DT10186-1688051372533-92808890.doc
DT10186-1688051423928-48642666.pdf
DT10186-1688051372533-92808890_converted(02.07.2023_21h02p21)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung