Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 453/QĐ-UBND   Ngày ky´: 05/04/2023  
  Trích yếu: Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT5007-1680661159590-22447788.doc
DT5007-1680661159590-22447788_converted(05.04.2023_17h01p21)_signed.pdf
Người cập nhật: Cao Thanh Tuấn