Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 151/UBND-KTTH   Ngày ky´: 12/01/2022  
  Trích yếu: V/v thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”  
Tệp đính kèm:
DT590-1641894421591-21537846.pdf
DT590-1641894422033-34199779.docx
DT590-1641894422033-34199779_converted(12.01.2022_07h33p46)_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Đức Nam