Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1370/KH-UBND   Ngày ky´: 10/04/2023  
  Trích yếu: V/v Tổ chức Chương trình gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ tỉnh Ninh Thuận nhân kỷ niệm 31 năm Ngày tái lập tỉnh (01/4/1992 - 01/4/2023), 48 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975 - 16/4/2023) và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023)  
Tệp đính kèm:
DT5187-1680835010684-57253777.docx
DT5187-1680835010684-57253777(10.04.2023_15h06p00)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc