Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1267/QĐ-UBND   Ngày ky´: 11/09/2022  
  Trích yếu: V/v Giải quyết khiếu nại của ông Trần Ngọc Thành (lần hai)  
Tệp đính kèm:
DT13422-1661737658481-98723223_vominhtam-10-09-2022_10h33p28.doc
DT13422-1661737658481-98723223_vominhtam-10-09-2022_10h33p28_converted(11.09.2022_19h31p15)_signed.pdf
Người cập nhật: Đặng Thị Thùy Linh