Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1918/VPUB-TCDNC   Ngày ky´: 03/06/2020  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Thông tư số 03/2020/TT-BTP trên địa bàn tỉnh.  
Tệp đính kèm:
CV trien khai thong tu 03 Bo tu phap tro giup phap ly 2.doc
CV trien khai thong tu 03 Bo tu phap tro giup phap ly 2(03.06.2020_14h49p23)_signed.pdf
Người cập nhật: Cao Thanh Tuấn