Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 875/KH-UBND   Ngày ky´: 23/03/2020  
  Trích yếu: V.v tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020.  
Tệp đính kèm:
KHUB875_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc