Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2100/UBND-VXNV   Ngày ky´: 19/05/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai Công điện 665/CĐ-BYT của Bộ Y tế  
Tệp đính kèm:
DT7268-1652844310341-43246058.doc
DT7268-1652844310341-43246058(19.05.2022_07h27p27)_signed.pdf
665cđ.signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc