Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 5298/UBND-VXNV   Ngày ky´: 05/12/2022  
  Trích yếu: V/v tham mưu triển khai thực hiện Thông báo số 527-TB/TU và Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 30/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.  
Tệp đính kèm:
DT19082-1670039267589-51309802.pdf
DT19082-1670039302451-95469833_vominhtam-04-12-2022_11h10p57.doc
DT19082-1670039302451-95469833_vominhtam-04-12-2022_11h10p57_converted(05.12.2022_13h27p13)_signed.pdf
527-TBTU.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh