Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 867/KH-UBND   Ngày ky´: 04/03/2022  
  Trích yếu: V/v Đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT2980-1646276156690-18087874_nguyendinhtuan-03-03-2022_21h35p04.doc
DT2980-1646276156690-18087874_nguyendinhtuan-03-03-2022_21h35p04_converted(04.03.2022_10h00p46)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến