Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 21/CT-UBND   Ngày ky´: 24/12/2021  
  Trích yếu: Về việc đăng ký Nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Tuyển sinh quân sự năm 2022.  
Tệp đính kèm:
DT21502-1640256220502-71733654_vominhtam-24-12-2021_09h08p58.doc
DT21502-1640256220502-71733654_vominhtam-24-12-2021_09h08p58_converted(24.12.2021_10h26p23)_signed.pdf
Người cập nhật: Võ Đức Trí