Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 169/QĐ-UBND   Ngày ky´: 11/02/2020  
  Trích yếu: V/v ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 định hướng giải pháp nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
QDCT 169.BCD_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh