Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3696/UBND-KTTH   Ngày ky´: 14/10/2020  
  Trích yếu: V/v giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi  
Tệp đính kèm:
DT4114-1602484944789.doc
DT4114-1602484944789_converted_signed14-10-2020-11-48-53(14.10.2020_15h21p27)_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung