Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 553/KH-UBND   Ngày ky´: 14/02/2022  
  Trích yếu: V/v Triển khai chuẩn bị nội dung các Nghị quyết trình tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT1903-1644552141332-30786831.docx
DT1903-1644552141332-30786831_converted(14.02.2022_09h25p01)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình