Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 306/QĐ-UBND   Ngày ky´: 22/02/2021  
  Trích yếu: V/v Điều chỉnh, bổ sung Danh mục xây dựng quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2021 thuộc lĩnh vực tư pháp, xây dựng, giao thông vận tải, văn hóa, thể thao và du lịch  
Tệp đính kèm:
QD-DC-BS-DM-thuoc-linh-vuc-TP-XD-GTVT-VHTTDL-VBS-.doc
QD-DC-BS-DM-thuoc-linh-vuc-TP-XD-GTVT-VHTTDL-VBS-_converted(22.02.2021_14h41p51)_signed.pdf
Người cập nhật: Vũ Huy Hiệu