Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4735/UBND-VXNV   Ngày ky´: 31/10/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Thông báo số 509-TB/TU ngày 11/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  
Tệp đính kèm:
DT16968-1667182261748-24007371.doc
DT16968-1667182261748-24007371(31.10.2022_15h23p18)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc