Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3637/VPUB-KTTH   Ngày ky´: 25/09/2020  
  Trích yếu: V/v góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng nước sạch.  
Tệp đính kèm:
CVVP 3637_signed.pdf
Người cập nhật: Lê Thị Thu Phương