Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 22/2022/QĐ-UBND   Ngày ky´: 29/04/2022  
  Trích yếu: V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều củaSửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý nhà nước về hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT6217-1651032842403-27461410_nguyendinhtuan-27-04-2022_22h02p19.doc
DT6217-1651032842403-27461410_nguyendinhtuan-27-04-2022_22h02p19(29.04.2022_10h33p12)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc