Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2024/VPUB-VXNV   Ngày ky´: 10/06/2020  
  Trích yếu: V.v tham mưu, triển khai thực hiện Nghị định 58/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ.  
Tệp đính kèm:
CVVP 2024_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến