Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4847/KH-UBND   Ngày ky´: 07/11/2022  
  Trích yếu: V/v Đào tạo bác sỹ tuyến y tế cơ sở và chuyên ngành hiếm ngành y tế tỉnh Ninh Thuận năm 2021 và năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT17338-1667531137502-78034588.docx
DT17338-1667531137502-78034588_converted(07.11.2022_10h50p43)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc