Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3434/VPUB-VXNV   Ngày ky´: 11/09/2020  
  Trích yếu: V.v tham mưu triển khai thực hiện ý kiến của Bộ Nội vụ về nâng ngạch chuyên viên cao cấp đối với cán bộ nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP.  
Tệp đính kèm:
CVVP3434_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như ý