Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 5969/UBND-VXNV   Ngày ky´: 01/11/2021  
  Trích yếu: V/v tăng cường triển khai công tác an toàn, vệ sinh lao động thích ứng với tình hình dịch bệnh Covid-19  
Tệp đính kèm:
DT18052-1635667390489-45088347_nguyendinhtuan-31-10-2021_17h47p00.doc
DT18052-1635667390489-45088347_nguyendinhtuan-31-10-2021_17h47p00(01.11.2021_10h34p41)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến