Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 978/UBND-KTTH   Ngày ky´: 10/03/2022  
  Trích yếu: V/v tăng cường công tác quản lý thị trường, bình ổn giá cả các hàng hóa thiết yếu, xăng dầu và các mặt hàng phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19  
Tệp đính kèm:
DT3395-1646885554842-70748817.docx
DT3395-1646885554842-70748817_converted(10.03.2022_16h11p40)_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Đức Nam