Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 503/UBND-VXNV   Ngày ky´: 16/02/2023  
  Trích yếu: V/v Triển khai thực hiện các Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức  
Tệp đính kèm:
DT1991-1676430664979-09274935.docx
DT1991-1676430664979-09274935_converted(16.02.2023_07h21p23)_signed.pdf
Người cập nhật: Trần Thị Phương Dung