Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 62/2022/QĐ-UBND   Ngày ky´: 17/11/2022  
  Trích yếu: V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT17928-1668504914251-61125283.doc
DT17928-1668504914251-61125283_converted(17.11.2022_07h42p56)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc