Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 961/QĐ-UBND   Ngày ky´: 25/06/2020  
  Trích yếu: V/v Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
QDCT 961_signed.pdf
Người cập nhật: Trần Xuân Sinh