Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 823/QĐ-BCĐ   Ngày ky´: 05/07/2022  
  Trích yếu: V/v Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT10243-1656924907610-81746809.doc
DT10243-1656924907610-81746809(05.07.2022_07h50p33)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung