Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 120/UBND-VXNV   Ngày ky´: 11/01/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  
Tệp đính kèm:
DT398-1641568226175-05692753_nguyendinhtuan-08-01-2022_22h41p03.doc
DT398-1641568226175-05692753_nguyendinhtuan-08-01-2022_22h41p03(11.01.2022_07h35p28)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh