Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 24/2023/QĐ-UBND   Ngày ky´: 07/04/2023  
  Trích yếu: V/v Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT4641-1680089144527-96703000_vominhtam-03-04-2023_16h18p02.doc
DT4641-1680089144527-96703000_vominhtam-03-04-2023_16h18p02(06.04.2023_22h25p49)_signed.pdf
DT4641-1680513524153-16431882_vominhtam-03-04-2023_16h57p15.doc(07.04.2023_09h20p00)_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung