Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 797/UBND-VXNV   Ngày ky´: 19/02/2021  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Thông báo số 28/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ  
Tệp đính kèm:
trien-khai-thuc-hien-TB-so-28-cua-VPCP_nguyendinhtuan-18-02-2021_16h56p31.doc
trien-khai-thuc-hien-TB-so-28-cua-VPCP_nguyendinhtuan-18-02-2021_16h56p31(19.02.2021_09h58p07)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc