Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1071/KH-UBND   Ngày ky´: 16/03/2022  
  Trích yếu: V/v Triển khai thực hiện công tác bảo đảm An toàn thực phẩm năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT3595-1647241411339-43708087.doc
DT3595-1647241411339-43708087(16.03.2022_22h22p10)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc