Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3272/UBND-VXNV   Ngày ky´: 14/09/2020  
  Trích yếu: HỎA TỐC. V/v tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 với chuyên gia vào làm việc.  
Tệp đính kèm:
CVUB 3272_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc