Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 262/BC-UBND   Ngày ky´: 27/08/2020  
  Trích yếu: V.v tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định 361/QĐ-TTg ngày 07/3/2016 của Chính phủ và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025.  
Tệp đính kèm:
BCUB262_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến