Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 312/QĐ-UBND   Ngày ky´: 13/08/2019  
  Trích yếu: V/v thu hồi đất, cho Công ty Cổ phần Địa chất - Khoáng sản Việt Nam thuê đất (đợt 2) để khai thác khoáng sản đá ốp lát gabrodiorit tại xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn.  
Tệp đính kèm:
QDUB 312_signed.pdf
Người cập nhật: Võ Khánh Hiền Hoà