Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 161/QĐ-UBND   Ngày ky´: 10/02/2020  
  Trích yếu: V/v giải quyết chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia giúp bạn Lào sau 30/4/1975 đã phục viên, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.  
Tệp đính kèm:
QDCT 161_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến