Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 504/QĐ-UBND   Ngày ky´: 20/09/2022  
  Trích yếu: V/v Ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới theo các mức độ (đạt chuẩn, nâng cao, kiểu mẫu) trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025  
Tệp đính kèm:
DT14657-1663578242361-91603644_lehuyen-20-09-2022_10h30p23.doc
DT14657-1663578242361-91603644_lehuyen-20-09-2022_10h30p23(20.09.2022_10h41p22)_signed.pdf
PHU LUC I(20.09.2022_10h49p27)_signed.pdf
PHU LUC II(20.09.2022_10h49p55)_signed.pdf
PHU LUC III(20.09.2022_10h50p08)_signed.pdf
PHU LUC IV(20.09.2022_10h50p21)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung