Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 73/TB-UBND   Ngày ky´: 10/10/2019  
  Trích yếu: V.v kết quả chấm phúc khảo kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên chính năm 2018.  
Tệp đính kèm:
TBUB73_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc