Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2347/UBND-VXNV   Ngày ky´: 02/07/2020  
  Trích yếu: V/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn huyện Bác Ái năm 2020.  
Tệp đính kèm:
CVUB 2347_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến