Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3449/UBND-VXNV   Ngày ky´: 13/08/2019  
  Trích yếu: V.v xây dựng mái nhà tình thương tại tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
CVUB3449_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến