Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 199/BC-UBND   Ngày ky´: 30/06/2020  
  Trích yếu: Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020  
Tệp đính kèm:
BCUB199_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thành Hào