Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1931/KH-UBND   Ngày ky´: 08/05/2022  
  Trích yếu: V/v Tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch Ninh Thuận tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT6688-1651834156658-62871667.doc
DT6688-1651834156658-62871667_converted(08.05.2022_19h11p02)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc