Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 942/QĐ-UBND   Ngày ky´: 23/06/2020  
  Trích yếu: V/v phê duyệt đề cương dự toán kinh phí xây dựng Phương án quản lý rừng bền vững tại Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn liên hồ Sông Sắt - Sông Trâu giai đoạn đến năm 2030.  
Tệp đính kèm:
QDCT 942_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung