Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3641/KH-UBND   Ngày ky´: 30/08/2023  
  Trích yếu: V/v Truyền thông hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT14056-1693360325654-13010393_nguyenthanhhao-30-08-2023_09h18p22.docx
DT14056-1693360325654-13010393_nguyenthanhhao-30-08-2023_09h18p22(30.08.2023_16h37p28)_signed.pdf
Người cập nhật: Hồ Như Vương