Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2316/UBND-VXNV   Ngày ky´: 30/06/2020  
  Trích yếu: V/v tổ chức đưa đón cách ly, người nhập cảnh vào làm việc tại tỉnh theo đề nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam.  
Tệp đính kèm:
CVUB 2316_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc