Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 599/UBND-TCD   Ngày ky´: 22/02/2023  
  Trích yếu: V/v áp dụng các biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật  
Tệp đính kèm:
DT2390-1677053816929-34445319_vominhtam-22-02-2023_15h48p48.docx
DT2390-1677053816929-34445319_vominhtam-22-02-2023_15h48p48(22.02.2023_16h07p40)_signed.pdf
Người cập nhật: Võ Thị Thu Thùy